OBJECTE SOCIAL

Caballero i Bargalló S.L., té com a activitat la gestió de restauració i hostaleria.

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web:  https://ww.eljardidelspomers.com/

Denominació Social: Caballero i Bargalló S.L.
Domicili: Plaça Planhera, 4. Bagergue (Lleida)
Telèfon: 973644015  e-mailinfo@eljardidelspomers.com
CIF: B25473737

Inscripció registral: Registre mercantil de Lleida, Tom 1.235 de la secció general, foli 11, Full número L-24.555

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Caballero i Bargalló S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels continguts sense el permís exprés i per escrit de Caballero i Bargalló S.L. .

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de Caballero i Bargalló S.L. Tret que s’estableixi expressament el contrari.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
Caballero i Bargalló S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

Caballero i Bargalló S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes i serveis quan ho consideri oportú ia mantenir-ne el contingut actualitzat.

Caballero i Bargalló S.L., no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus esforços més grans per evitar-los.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se us informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a Caballero i Bargalló SL, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les dades personals per a la gestió de les seves reserves al nostre establiment i per poder realitzar consultes relacionades amb el restaurant.

En cap cas Caballero i Bargalló SL, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional ja establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix el Reglament esmentat.

Per mantenir-vos informats sobre els nostres serveis, les vostres dades personals es conservaran als nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar-ne el tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s’estan respectant els vostres drets.

Identitat del responsable (contacte):
Caballero i Bargalló S.L.
Domicili: Plaça Planhera, 4. Bagergue (Lleida)
Telèfon: 973644015  e-mailinfo@eljardidelspomers.com

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment més grans de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys.

Caballero i Bargalló S.L. .Recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar alguna activitat o servei.

També els informa que hi ha programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

XARXES SOCIALS

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privadesa. També consenteix expressament l’accés de Caballero i Bargalló S.L. al tractament de les seves dades contingudes a la llista d’amics i al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de Caballero i Bargalló S.L. apareguin al seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, us informem que les dades personals dels seguidors de Caballero i Bargalló S.L., seran incorporades a un fitxer el titular del qual és Caballero i Bargalló S.L. Amb la finalitat de mantenir-lo informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de Caballero i Bargalló S.L.

La vostra petició per connectar, implica necessàriament el vostre consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Caballero i Bargalló S.L. No es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses en comentaris, podran sol·licitar a Caballero i Bargalló S.L. La cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets daccés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit a Caballero i Bargalló S.L. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que podeu trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per Caballero i Bargalló S.L. per això, Caballero i Bargalló S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accediu a aquestes pàgines web haureu de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents de la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.